ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προϊσταμένη: Προδρομίτη Ζωή – τηλέφωνο: 2645022603

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ)

Υποθηκοφύλακας: Μάιδας Αλέξιος – τηλέφωνο: 2645031306

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Υποθηκοφύλακας: Τσουμάνη Σοφία – τηλέφωνο: 2645022178

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΣΟΛΛΙΟΥ (ΜΥΤΙΚΑ)

Υποθηκοφύλακας: Μακρυγεώργου Γεωργία – τηλέφωνο: 2645081122

ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Λειτουργεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή – τηλέφωνο: 2645041091