ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προϊσταμένη: Λευκαδίτη Σοφία – τηλέφωνο: 2645022603

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ)

Υποθηκοφύλακας: Μάιδας Αλέξιος – τηλέφωνο: 2645031306

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Υποθηκοφύλακας: Τσουμάνη Σοφία – τηλέφωνο: 2643022178

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΣΟΛΛΙΟΥ (ΜΥΤΙΚΑ)

Υποθηκοφύλακας: Μακρυγεώργου Γεωργία – τηλέφωνο: 2646081122

ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Λειτουργεί κάθε Τετάρτη – τηλέφωνο: 2645041091