ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κατά τη συνεδρίασή του στις 30.5.2023, επικυρώνοντας την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, η οποία έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 5016/2023, που αφορά στην εκκαθάριση και καταβολή των αποζημιώσεων σε υποθέσεις νομικής βοήθειας, αποφάσισε την συνέχιση της αναστολής της αποχής από υποθέσεις νομικής βοήθειας ως τις 15.7.2023.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο Πρόεδρος      Η Γενική Γραμματέας

Γ. Γαντζίας             Α. Λούβρου