ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ 19/1/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κατά τη συνεδρίασή του στις 6 Ιανουαρίου 2024 συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις ενάντια στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον σχεδιαζόμενο νέο δικαστικό χάρτη αποφάσισε – λαμβάνοντας υπόψιν και την από 4/1/2024 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας – την συνέχιση της αποχής των μελών του Δ.Σ.Λ. μέχρι και τις 19/1/2024:

– Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.

– Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.

-Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ.

– Από δίκες Νομικής Βοήθειας.

– Από δίκες του άρθρου 187 ΠΚ μέχρι 31/1/2024, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και την αναστολή της, όταν και εφόσον ψηφιστεί η κατατεθειμένη σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων.

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

-Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

-Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

-Σε αυτόφωρα και συνοδείες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ