ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο έγγραφο και οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν συμμετοχή στην Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας έως 19.12.2023.