ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΔΣΕ

Η Ολομέλεια Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. 33305/2024 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 2706/9.5.2024), με την οποία θεσπίζονται οι ειδικές και τεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν την λειτουργία των καταλόγων των δικηγόρων που θα αναλάβουν από 1/6/2024 να εκδίδουν πράξεις (για προσημειώσεις και κληρονομητήρια) και να επεξεργάζονται φακέλους (για σωματεία), καθορίζουν την αποζημίωσή τους και τις προϋποθέσεις είσπραξης από τους δικαιούμενους δικηγόρους διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια Πιστοποίησης .

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής PORTAL OLOMELEIA από την Δευτέρα 13/5/24 και ώρα 12:00 έως και Παρασκευή 17/5/24 με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

.