ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Συνημμένη η προκήρυξη για την πλήρωση δύο θέσεων Δικηγόρων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σύμβαση έμμισθης εντολής