ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Συνημμένη η από 10/1/2023 προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και η από 11/7/2023 συμπληρωματική δημοσίευση επί της εν λόγω προκήρυξης.