ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας σχετικά με την πρόσληψη ενός Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις ή παρ΄ Εφέταις με παγία αντιμισθία.