ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του Επιμελητηρίου Χανίων σχετικά με την πρόσληψη ενός Δικηγόρου Παρ΄ Εφέταις με παγία αντιμισθία