ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη πλήρωσης θέσης Δικηγόρου παρ΄ Εφέταις στην Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος.