ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο που μας εστάλη από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: