ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Επισυνάπτεται α) η προκήρυξη του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκε στο Γ1428/25-5-2023 ΦΕΚ και β) η με αριθμό πρωτοκόλλου 1750/29-5-2023 απόφαση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών σχετικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα των υποψηφίων.