ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Β’ 2022)

Επισυνάπτονται οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας περί της διενέργειας του Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β’ Εξαμήνου 2022.

Ειδικά για το Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο υπάγονται οι ασκούμενοι δικηγόροι του Συλλόγου μας, οι εξετάσεις θα διενεργηθούν το τριήμερο 4-6 Νοεμβρίου 2022. Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις θα είναι προφορικές.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ