ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, σε έκτακτη συνεδρίασή  του την 8.11.2023, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο, αποφάσισε την προειδοποιητική αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 9.11.2023 και την Παρασκευή 10.11.2023.

Το Δ.Σ. συντάσσεται πλήρως με την από 2.11.2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με την απαράδεκτη πρόταση της Κυβέρνησης για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών επί τη βάσει τεκμαρτού εισοδήματος.  Στην κατεύθυνση αυτή, χαρακτηρίζει, συλλήβδην, ως φοροφυγάδες το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας αποφάσισε την σύγκληση, την Τετάρτη 15.11.2023 και ώρα 13:00, έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στην Αίθουσα-Βιβλιοθήκη του Συλλόγου με θέμα: «Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις αποφάσεις της Ολομέλειας της 11ης Νοεμβρίου 2023, συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων και επί του προτεινόμενου Φορολογικού Νομοσχεδίου».


ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ:
1. Υποθέσεις που υφίσταται ζήτημα παραγραφής/προθεσμίας. 2. Ειδικότερα, για τις ποινικές υποθέσεις, εξαιρούνται από το πλαίσιο αποχής οι κάτωθι περιπτώσεις: Α) Όταν υπάρχουν προσωρινά κρατούμενοι και συμπληρώνεται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης
Β) Στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξης 6ετία σε πρώτο βαθμό και 7ετία σε δεύτερο βαθμό.
3. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών
4. Συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή
5. Κατάθεση προτάσεων, προσθηκών, υπομνημάτων και αντιρρήσεων (σε Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), καθώς και για επίδοση εξωδίκων και αποφάσεων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. δεν καταβάλλεται παράβολο αναβολής σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων για την υποβολή αιτήματος αναβολής.
Λευκάδα, 8/11/23
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΓΑΝΤΖΙΑΣ                 Α. ΛΟΥΒΡΟΥ