ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κατά τη συνεδρίασή του στις 8/2/2024 συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις ενάντια στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τον σχεδιαζόμενο νέο δικαστικό χάρτη καθώς και το γεγονός πως μέχρι σήμερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει ανταποκριθεί σε κανένα από τα αιτήματα του δικηγορικού Σώματος,  αποφάσισε – λαμβάνοντας υπόψιν και την από 7/2/2024 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας – την συνέχιση της αποχής των μελών του Δ.Σ.Λ. μέχρι και τις 26/2/2024:

– Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.

– Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ.

– Από δίκες Νομικής Βοήθειας.

– Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

-Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

-Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

-Σε αυτόφωρα και συνοδείες.

Επίσης αποφάσισε τη καθολική αποχή των μελών του Δ.Σ.Λ.:

– στις 15/2/2024, ημέρα κατά την οποία πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το μείζον ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας των δικηγόρων και των μελών της οικογένειάς τους, η οποία λήγει στις 29/2/2024 και μέχρι σήμερα ουδεμία πρόνοια έχει υπάρξει για την παράτασή της, με τους όρους που ισχύουν σήμερα (με μόνη την πληρωμή των εισφορών του κλάδου υγείας του προηγουμένου έτους) για τα πρόσωπα που δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερα, καθώς επίσης και για το ζήτημα της εκ νέου ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις

& στις 23/2/2024, ημέρακατά την οποία πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο Υπουργείο Οικονομικών για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου, όπωςαναλυτικά αναγράφονται στην από 1/2/2024 απόφαση της Ολομέλειας.

Για το πλαίσιο αποχής των ημερών της καθολικής αποχής θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ                                         ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ