ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΩΣ 30/6/2023

Σε συνέχεια του αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογράφων προς το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σχετικά με την ανάγκη παράτασης της αναστολής της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 202/2022 απόφαση του ΔΣ του Ελληνικού Κτηματολογίου κατά την οποία η υποχρέωση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998, περιέχονται σε έγγραφα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους και από Συμβολαιογράφους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αναστέλλεται έως και την 30η Ιουνίου 2023.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5577/31.10.2022.