ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 187 Π.Κ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, κατά τη συνεδρίασή του στις 27.10.2023, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ολομέλειας για την κατάργηση, άλλως, την τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ (και ενόψει της προωθούμενης νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Ολομέλεια της Χίου), αποφάσισε την παράταση της στοχευμένης αποχής των μελών του από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι και 10.11.2023.

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Γ. Γαντζίας Α. Λούβρου