ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΩΣ 12/4

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κατά την έκτακτη  συνεδρίασή του την 1/4/2024 αποφάσισε την παράταση της αποχής των μελών του από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (Funds) μέχρι και 12/4/2024.

                          ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ                                                      ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ