Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον Κώδικά Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α208/27-9-2013).