ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7

Την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023, λόγω ανωτέρας βίας εξαιτίας των συνθηκών του νέου επικείμενου καύσωνα και λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/235/οικ.12413/24.7.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας – Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του νέου επικείμενου καύσωνα», όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό από ώρα 12.00 μ.μ. έως και τη λήξη του ωραρίου.

Συγκεκριμένα, αναστέλλονται, με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2336022/25.07.23 απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο, από ώρα 12.00 μ.μ. έως και τη λήξη του ωραρίου, οι εργασίες για την καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων (διά ζώσης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες), την έκδοση και παραλαβή πιστοποιητικών (διά ζώσης), την έρευνα (διά ζώσης) των τηρούμενων στοιχείων και αρχείων.

Επιπροσθέτως, κατόπιν της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/235/οικ. 12413/24-7-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας συστήνεται στους Προϊσταμένους των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων να μεριμνήσουν για την ασφαλή αποχώρηση των υπαλλήλων αύριο, Τετάρτη 26 Ιουλίου στις 12:00 με ταυτόχρονη παραμονή του απολύτως αναγκαίου προσωπικού για τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται παραγραφών και εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή. Όσον αφορά στα Ειδικά Άμισθα/Μη Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και με ενημέρωση του κοινού προς αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών.