ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ e-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Επισυνάπτεται έγγραφο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών