ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βόνιτσας στις 2-5-2024 και η μεταφορά της τοπικής αρμοδιότητας στο Υποκατάστημα Λευκάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Ιονίων Νήσων.