ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΣΟΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την κατάργηση του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σολλίου (Μύτικα) στις 3-6-2024 και η μεταφορά της τοπικής αρμοδιότητάς του στο Υποκατάστημα Αγρινίου του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδας.