ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την κατάργηση του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Απολλωνίων στις 4-9-2024 και η μεταφορά της τοπικής αρμοδιότητας στο Υποκατάστημα Λευκάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Ιονίων Νήσων.