ΕΤΗΣΙΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ