ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 2020

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της Προέδρου Πρωτοδικών Λευκάδας.