ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. Β5725/29-9-2023 Φ.Ε.Κ. η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την εκλογική αποζημίωση των Εφόρων, των Δικαστικών Αντιπροσώπων, των Γραμματέων, Διερμηνέων Τουρκικής Γλώσσας και των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών αναφορικά με τη διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο συνημμένο αρχείο!