ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο η εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου,