ΑΦΙΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Οι συνάδελφοι που διορίσθηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκάδας παρακαλούνται να προσέλθουν αυτοπροσώπως να αναλάβουν καθήκοντα στην Έφορο και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας. Με την παραλαβή του εκλογικού σάκου βάσει της 44477/2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών θα ενημερώνονται από τις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΟ: 2645361808, 2645361812, 2645022533

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ: 2645022982, 2645025051, 2645022314

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (αν χρειαστεί): 2645360710, 2645360714