ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Επισυνάπτεται η υπ΄αριθμ. 73/2023 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Λευκάδας, με την οποία επαναπροσδιορίζονται οι υποθέσεις που αποσύρθηκαν από το πινάκιο της δικασίμου στις 6/10 λόγω της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων εν όψει των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών.