ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 16/3

Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στην μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη ,το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας αποφασίζει αποχή των δικηγόρων Λευκάδας από τα καθήκοντά τους την ΠΕΜΠΤΗ 16-3-2023 και ζητά από τα όργανα της Πολιτείας :

*Την ταχεία και πλήρη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος  και την απόδοση των ευθυνών ,όπου ανήκουν, ως ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας προς τα θύματα.

*Την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια όλων των συγκοινωνιών και την ουσιαστική προστασία επιβατών και εργαζομένων.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ:

Όταν υπάρχουν κρατούμενοι(προσωρινώς ή κατόπιν δικαστικής απόφασης).

Πλημμελήματα  όταν συντρέχει περίπτωση   παραγραφής ,ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από το χρόνο τελέσεως της πράξης 6ετία σε α΄βαθμό και 7ετία σε β΄βαθμό.

Για συζήτηση προσωρινών  διαταγών και  αιτήσεων αναστολών συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών .

Για συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

Επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ                                                                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ