ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 187 ΠΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας  λαμβάνοντας υπόψη την από 5/11/2022 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας  αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων μελών του από τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας από 21/11/2022, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκκαθάριση των αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας και τη μη μέχρι σήμερα επίλυση του σοβαρού προβλήματος. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις παραγραφών σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, η συμπλήρωση  ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης και οι συνοδείες στις ποινικές υποθέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα χορηγείται άδεια από τον ΔΣΛ.

Επιπλέον, αφού έλαβε υπ’ όψιν ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο αίτημα της Ολομέλειας για την κατάργηση, άλλως, τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ αποφάσισε τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής των μελών του από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι και 31.3.2023. Εξαιρούνται παραγραφές και υποθέσεις όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης.

Λευκάδα, 18-11-2022

Για το ΔΣ

          Ο Πρόεδρος                                         Η Γ. Γραμματέας

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΓΑΝΤΖΙΑΣ                     ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΛΟΥΒΡΟΥ