ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο της Προϊσταμένης του Υποκαταστήματος Λευκάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Ιονίων Νήσων.