ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κατά την έκτακτη  συνεδρίασή του την 1/3/2024 λαμβάνοντας υπόψιν και την από 1/3/2024 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας αποφάσισε την αναστολή της αποχής των μελών του από τις ποινικές δίκες.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 24/2 απόφασή μας για αποχή από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (Funds) μέχρι και 31/3/2024.

                          ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ                                                      ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ