ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Μ.Υ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Συνημμένη η απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κτηματολογίου για την αναστολή λειτουργίας από 3/5 έως 13/5 του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών του καταργούμενου σήμερα (2/5) Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βόνιτσας.