ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & FUND – ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΣΤΙΣ 28/2/24

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κατά την έκτακτη  συνεδρίασή του στις 24.2.2024 λαμβάνοντας υπόψιν και την από 23.2.2024 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας αποφάσισε:

ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ:

– Από τις ποινικές δίκες μέχρι και την Παρασκευή 1.3.2024, με το ισχύον πλαίσιο αποχής

– Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (Funds) μέχρι 31.3.2024

ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ:

– Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ.

– Από δίκες Νομικής Βοήθειας.

Επίσης αποφάσισε τη καθολική αποχή των μελών του Δ.Σ.Λ. στις 28.2.2024, ημέρα μνήμης για τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ                                                      ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ