ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. (31/3/2023)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κατά τη συνεδρίασή του στις 31.3.2023:

α) επικυρώνοντας την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, η οποία έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 5016/2023, που αφορά στην εκκαθάριση και καταβολή των αποζημιώσεων σε υποθέσεις νομικής βοήθειας, αποφάσισε την ΣΥΝΕΧΙΣΗ της αναστολής της αποχής από υποθέσεις νομικής βοήθειας ως τις 31.5.2023, οπότε και θα επανεξετασθεί η θέση του δικηγορικού σώματος ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στην προαναφερόμενη διάταξη, από το ΤΑΧΔΙΚ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

β) εναρμονιζόμενο και με την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (28.1.2023), στα πλαίσια διεκδίκησης της κατάργησης, άλλως, τροποποίησης τής διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ, με την οποία προβλέπεται ότι σε περίπτωση καταδίκης για αξιόποινες πράξεις του άρθρου αυτού, ακόμη και αν είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα, δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται η ποινή και ότι η τυχόν ασκηθείσα έφεση δεν μπορεί να έχει αναστέλλουσα ισχύ, αποφάσισε τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, από την 1.4.2023 ως 30.6.2023. Εξαιρούνται παραγραφές και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας

Γεράσιμος Γαντζίας            Αικατερίνη Λούβρου