ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 21/7

Αποφασίστηκε η αναστολή των εργασιών υποβολής αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων (διά ζώσης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες),για την έκδοση και την παραλαβή πιστοποιητικών (διά ζώσης), καθώς και της έρευνας (διά ζώσης) των τηρούμενων στοιχείων και αρχείων, λόγω ανωτέρας βίας εξαιτίας των συνθηκών καύσωνα, σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα τους, την Παρασκευή 21.07.2023, από την έναρξη έως και την λήξη του ωραρίου.

Συνημμένη η εν λόγω απόφαση.