ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κατά τη συνεδρίασή του στις 14.2.2023, επικυρώνοντας την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, η οποία έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 5016/2023, που αφορά στην εκκαθάριση και καταβολή των αποζημιώσεων σε υποθέσεις νομικής βοήθειας έχοντας τη σχετική εξουσιοδότηση από την Ολομέλεια, αποφάσισε την αναστολή της αποχής από υποθέσεις νομικής βοήθειας από την Τετάρτη 15.2.2023 μέχρι 31.3.2023, οπότε και θα επανεξετασθεί η θέση του δικηγορικού σώματος ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στην προαναφερόμενη διάταξη από το ΤΑΧΔΙΚ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Γεράσιμος Γαντζίας

Η Γ. Γραμματέας Αικατερίνη Λούβρου