ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Οι συνάδελφοι που διορίσθηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκάδας παρακαλούνται να προσέλθουν αυτοπροσώπως να αναλάβουν καθήκοντα στην Έφορο και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας. Με την παραλαβή του εκλογικού σάκου βάσει της 44477/2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών θα ενημερώνονται από τις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΟ: 2645361808, 2645361812, 2645022533

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ: 2645022982, 2645025051, 2645022314

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (αν χρειαστεί): 2645360710, 2645360714

Για την παραλαβή των σάκων και του εκλογικού υλικού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τις εκάστοτε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λευκάδας και τον Δήμο Μεγανησίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 2645360570 – 2645360506 – 2645360613

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ: 2645361416

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ: 2645361217 – 2645361218

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ: 2645361126 – 2645361123

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ: 2645361016

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ: 2645361315

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ: 2646091281

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ: 2646091484