ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Οι συνάδελφοι που διορίσθηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκάδας παρακαλούνται να προσέλθουν αυτοπροσώπως να αναλάβουν καθήκοντα στην Έφορο και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας. Με την παραλαβή του εκλογικού σάκου θα ενημερώνονται από τις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι Αναπληρωματικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι να επικοινωνήσουν αρμοδίως με την Π.Ε. Λευκάδας.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ: 2645361800, 2645361818, 2645361819, 2645022533

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ: 2645022982, 2645025051, 2645022314

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (αν χρειαστεί): 2645360710, 2645360711

Για την παραλαβή των σάκων και του εκλογικού υλικού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τις εκάστοτε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λευκάδας και τον Δήμο Μεγανησίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 2645360570 – 2645360525 – 2645360551

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ: 2645361400 – 264561404

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ: 2645361217 – 2645361218

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ: 2645361126 – 2645361123

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ: 2645361017

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ: 2645361315 – 2645361300

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ: 2646091281

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ: 2646091484