ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ενόψει της κατάργησης του Υποθηκοφυλακείου Βόνιτσας την 2.5.2024 και δεδομένων των εκκρεμών αιτήσεων που υπάρχουν σήμερα, από Δευτέρα 1.4.2024 και μέχρι την κατάργηση δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις παρά μόνο όσες αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών για δικαστική χρήση ή έχουν εκ του νόμου προθεσμία διεκπεραίωσης.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων όλους για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Η προσωρινώς ασκούσα χρέη Υποθηκοφύλακα

Συμβολαιογράφος Βόνιτσας

Σοφία Δ. Τσουμάνη