ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας έτους 2022 (ΦΕΚ Β 3446/28.6.2022).