ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Όσοι δικηγόροι, αλλά και ασκούμενοι δικηγόροι, επιθυμούν να διορισθούν (αίτηση προτίμησης) ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 ή να εξαιρεθούν (αίτηση εξαίρεσης), μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από την Παρασκευή 2.6.2023 μετά τις 10:00 μέχρι την Παρασκευή 9.6.2023 και ώρα 15:00, σε 24ωρη βάση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων με τους προσωπικούς τους κωδικούς (olomeleia.gr).

Σε περίπτωση που υπάρχει η οποιαδήποτε δυσκολία σχετικά με την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να απευθύνεστε και στην Γραμματεία του ΔΣΛ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :

1. Μόνο ΜΙΑ (1) ΑΙΤΗΣΗ μπορεί να υποβληθεί.

2. Δεν υπάρχει κώλυμα εντοπιότητος (καταγωγής και τόπου άσκησης δικηγορίας).

3. Δεν δύνανται να διοριστούν Δικηγόροι από χώρες της Ε.Ε. (Π.Δ. 152/2000), εκτός αν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια.

4. Τους διορισμούς θα κάνει αρμοδίως, κατόπιν κληρώσεως, o Άρειος Πάγος (Α1 Τμήμα).

5. Δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν αιτήσεις:

α) για συνυπηρέτηση, διορισμό αναπληρωματικών, και αμοιβαίες αλλαγές διορισμών,

β) για συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, εκλογικά διαμερίσματα ή συνοικισμούς, περισσότερες από μία δημοτικές ενότητες, περισσότερους από έναν δήμους, περισσότερες, από μία εκλογικές περιφέρειες και που θα έχουν συμπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των ζητουμένων, σύμφωνα με τα έντυπα των αιτήσεων.

Τα κωλύματα διορισμού, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τον διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων, καθορίζονται στην υπ΄αριθμ. 1471/2023 εγκύκλιο του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ